نصب 400 دستگاه كنتور ديماندي وغير ديماندي 3 فاز هوشمند ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل ازروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان ، فرهاد ميمنت آبادي در تشريح اين خبر گفت :با توجه به اينكه كنتورهاي هوشمند يكي از پيش نيازهاي اعمال برنامه هاي مديريت مصرف است بنابراين هرگونه تحول در چگونگي مصرف انرژي مستلزم دستگاههاي اندازه گيري چند زمانه است كه كنتورهاي هوشمند اين نقش رابه خوبي ايفا مي كنند.
وي در ادامه اذعان داشت : فاز اول نصب اين كنتورها با هدف ايجاد شبكه ي هوشمند انرژي و طرح ملي فرا سامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي، نصب شده واجرا شده است و همچنين فازدوم اين طرح با تعداد 150 دستگاه كنتور هوشمند درحال اجرا مي باشد كه در هفته اول تيرماه سال جاري آنهم به بهره برداري خواهد رسيد.
وي درادامه ازاهداف نصب كنتورهاي هوشمند براي انشعابات غير ديماندي با اولويت مشتركان پرمصرف در طرح هاي مديريت مصرف خبر داد و گفت:اهداف اين طرح ملي را ارتقاي بهره وري ، كاهش تلفات انرژي و فراهم كردن بستر مناسب جهت مديريت بار و مديريت مصرف مشتركان برق وقرائت از راه دوردانست.
وي در ادامه نسبت به مزاياي اين طرح خاطرنشان كرد: كاهش تلفات غير فني در شبكه هاي برق ، مديريت تقاضا با ارسال نرخ به مشتركان و تشويق آنها به كاهش مصرف ، مديريت تقاضا از طريق كاهش ديماند ، قطع برق مشتركان معين در شرايط بحراني شبكه هاي توزيع ، قرائت خودكار كنتورها ، ايجاد بستر مناسب براي راه اندازي بازار خرده فروشي برق و يكنواخت شدن كنتور ها در سطح كشور را از ساير مزاياي ديگر اين طرح دانست.
لازم به ذكراست اعتبار اين پروژه 12ميليارد ريال بوده كه ازمحل اعتبارات داخلي شركت توزيع مديريت تامين شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات