نصب 250 دستگاه كنتور 3 فاز هوشمند در بخش كشاورزي شهرستان قروه

نصب 250 دستگاه كنتور 3 فاز هوشمند در بخش كشاورزي شهرستان قروه

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان فرهاد ميمنت آبادي مدير برق شهرستان قروه در تشريح اين خبر گفت : فاز اول نصب اين كنتورها در راستاي اهداف صنعت برق ايران جهت ايجاد شبكه ي هوشمند انرژي و طرح ملي فرا سامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي، نصب شده است.
وي درادامه ازاهداف نصب كنتورهاي هوشمند براي انشعابهاي غير ديماندي با اولويت مشتركان پرمصرف در طرحهاي مديريت مصرف خبر داد و اهداف اين طرح ملي را ارتقاي بهره وري ، كاهش تلفات انرژي ، فراهم كردن بستر مناسب جهت مديريت بار و مصرف مشتركان برق وقرائت از راه دور انشعاب مشتريان برق برشمرد.
لازم به ذكراست اعتبار اين پروژه 7 ميليارد و 500 ميليون ريال بوده كه ازمحل اعتبارات داخلي شركت توزيع  تامين شده است.
وي كاهش تلفات غير فني در شبكه هاي برق ، مديريت تقاضا با ارسال نرخ به مشتركان و تشويق آنها به كاهش مصرف ، مديريت تقاضا از طريق كاهش ديماند ، قطع برق مشتركان معين در شرايط بحراني شبكه هاي توزيع ، قرائت خودكار كنتورها ، ايجاد بستر مناسب براي راه اندازي بازار خرده فروشي برق و يكنواخت شدن كنتورها در سطح كشور را از ديگر مزاياي اين طرح دانست.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات