بازاریابی برای افزایش سهم پروازهای عبوری از فضای کشور

بازاریابی برای افزایش سهم پروازهای عبوری از فضای کشور

او افزود: با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده، آیین نامه جدید پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران، از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت تدبیر و امید ارائه شد تا پس از بررسی وتایید درکمیسیون اقتصادی وتصویب درهیات دولت، فضا را برای پروازهای عبوری از آسمان ایران جذاب‌تر وبا کشورهای همسایه قابل رقابت می‌کند گفتنی است، به تازگی یکی از خبرگزاری‌های کشورمان از تهیه و ارائه آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران به دولت خبر داده و در یک نتیجه گیری غیرکارشناسانه، از کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران سخن گفته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات