قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده اند

قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده اند

قابل توجه اعضای محترمی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری در سامانه اندازیار نشده اند:


به اطلاع مهندسین دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی گرامی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری نشده اند می رساند تا تاریخ 7/ 4/ 99 طی درخواست مکتوب به ریاست محترم سازمان نسبت به تکمیل فرم مذکور در سامانه اندازیار(ماده 33)  اقدام فرمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات