بنای ساخته شده در اراضی ملی  آساوله سنندج قلع وقمع و زمین تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

بنای ساخته شده در اراضی ملی آساوله سنندج قلع وقمع و زمین تصرف شده به بیت المال بازگردانده شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات