علت ایجاد بحران در بازار مسکن چیست؟

وی تاکید کرد: کوتاهی‌های آخوندی در بخش مسکن امروز آثار خود را در بازار مسکن نشان داده و قیمت‌های سرسام آور و وضع آشفته این بازار میراث آن دوران است؛ حالا حتی توده مردم نمی‌توانند به خانه دار شدن فکر کنند. علیرضا بیگی گفت: مجلس یازدهم برای حل بحران مسکن در واقع باید دولت را به این نقطه برساند که به بازار مسکن ورود کرده و وظایف قانونی خود را در قبال خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه انجام دهد. علیرضابیگی تاکید کرد: خارج کردن قیمت زمین از مسکن احداثی وظیفه دولت است که در این مورد نیز دولت کوتاهی کرده و و به همین دلیل مشکل مسکن اقشار متوسط و ضعیف شکل بحرانی به خود گرفته است لذا دولت باید با رفع نواقص مسکن مهر زمینه خانه دار شدن این اقشار را فراهم کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات