برگزاري كارگروه مديريت پسماند شهرستان نطنز

برگزاري كارگروه مديريت پسماند شهرستان نطنز

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز گفت: در راستاي ساماندهي وضعيت پسماند نطنز كارگروه مديريت پسماند اين شهرستان برگزارشد.

به گزارش«پارما» سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز اظهار داشت:  در راستاي ساماندهي وضعيت پسماند شهرستان نطنز كارگروه مديريت پسماند شهرستان نطنز با  حضور فرماندار ، بخشداران مركزي و امامزاده  ، شهرداران نطنز ، بادرود ،خالد آباد و طرق رود و ساير اعضا  با دستور كار  پيگيري مصوبات جلسه  قبل و نخاله هاي تخليه شده پيرامون شهرها و روستاها و زباله هاي بهداشتي مربوط به كرونا در محل فرمانداري تشكيل شد.

در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر بين اعضاء كار گروه ، مواردي  از جمله  ساماندهي كامل محل  نخاله هاي ساختماني  در پيرامون  شهر و روستا ها و همچنين رعايت موارد بهداشتي در جمع آوري و دفن زباله ها با توجه به شرايط ويروس كرونا در جامعه تاكيد شد .

مديريت پسماند از جمله اموري است كه مستقيماً با سلامت و بهداشت آحاد جامعه ارتباط دارد و به اين دليل بايد با حساسيت بيشتري به آن توجه داشت.

هماهنگي و همكاري همه دستگاههاي ذيربط و اعضاي كارگروه در جهت نيل به اهداف مورد نظر به خصوص دفع اصولي پسماند و تامين بهداشت عمومي ضروري است .

فرهنگ سازي و آموزش شهروندان براي تفكيك زباله از مبدا و اجراي كامل قوانين حوزه پسماند و بازيافت زباله را دو مقوله مهم براي موفقيت در اين حوزه است و دستگاه هاي ذيربط زمينه فرهنگ سازي و آموزش شهروندان و ترغيب آنان براي تفكيك زباله از مبدا را فراهم كنند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات