حذف تعارض منافع، اولویت مجلس یازدهم در اصلاح قانون

حضور مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی در سطح مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تعارض منافع است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات