حضور کم رنگ مشاور اجتماعی در زمان بهره برداری پروژه ها دلیل مهم...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کاظم جم در جلسه رابطین روابط عمومی شرکت با بیان جایگاه مهم بحث های اجتماعی در پروژه های عمرانی افزود: یکی از دلایل اصلی منازعات زمان اجرا و بویژه در دوران بهره برداری پروژه ها حضور کم رنگ مشاوران اجتماعی در کنار مشاوران و پیمانکاران اجرایی است که این باعث شده استفاده از نظرات و خرد جمعی مردم منطقه متأثر از اجرای این پروژه ها کمتر در طراحی و بهره برداری لحاظ گردد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مهم مردم در مدیریت و بهره برداری از تأسیسات آبی افزود: با رویکرد کلان شرکت مبنی بر سپردن کارهای مردم به دست خودشان افزود در هر پروزه ای که از ابتدا خود بهره برداران و افراد متأثر از اجرای تأسیسات را در مدیریت دخیل کردیم دیدیم که در زمان بهره برداری نیز شرکت های آب منطقه ای با کمترین مشکلی مواجه بودند اما هرجا تصمیم گیری برای مردم پشت درب های بسته انجام شد و آنها را در مدیریت مشارکت ندادیم با مشکلات جدی کشور روبرو شد که یکی از این موارد را میتوان در پروژه انتقال آب بین حوزه ای ببینیم.

جم جایگاه روابط عمومی ها را در این بین مهم برشمرد و افزود: روابط عمومی ها بدلیل ماهیت و مأموریت کاریشان اگر در کنار مشاور اجتماعی پروژه ها قرار گیرند مطمئنا تأثیرگذاری و کاربردی کردن مطالعات را بیشتر خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد رسیدن روابط عمومی های شرکت های صنعت آب کشور به جایگاه اصلیشان که همان راهبرد مدیریت مشارکتی در بخش های مختلف است باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات