برنامه ریزی جهت تامین آب صنایع واقع در شمال شرق تهران

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران از برنامه ریزی جهت تامین آب صنایع واقع در شمال شرق تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "احمدعلی قربانیان" در جلسه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده شمال شرق تهران با اشاره به لزوم برنامه ریزی عملیاتی برای تحقق این مهم اظهار داشت: وظیفه شرکت آب منطقه ای تامین نیاز آب صنایع و سپس برخورد با متخلفان و بهره برداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی است که پیشنهاد می شود پس از تخصیص آب می توان نسبت به انجام برخورد قهری و پر کردن چاه های غیرمجاز و قلع و قمع واحدهای غیر مجاز، با تصویب شورای تامین استان اقدام نمود.

همچنین "محسن اسلامی زاده" مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب ضمن اشاره به اسناد بالادستی در خصوص ساماندهی صنایع مستقر در محدوده شمال شرق تهران گفت: رفع تصرف از اراضی دولتی در بستر، حریم کمی و ساماندهی وضعیت استقرار کاربری ها در حرایم حفاظت، حمایت و پشتیبانی در کنار پر و مسدود کردن چاه های غیرمجاز محدوده های پنج گانه جاجرود، سعیدآباد و خسروآباد، کمرد، تپه سیف، سیاه سنگ، وظایف این شرکت در اجرای تصویب نامه فوق است.

وی با اشاره به انجام آمار برداری از صنایع یاد شده در قالب پروژه های تصویربرداری هوایی و پیمایش زمینی تصریح کرد: تعدادی از صنایع و اصناف که در بستر و حریم کمی رودخانه واقع شده اند باید به شهرک های صنعتی جایگزین موجود منتقل و در خصوص بقیه صنایع که بر اساس قانون، کاربری آنها در حریم کیفی غیر مجاز می باشد، مطابق دستورالعمل استقرار کاربری در نواحی سه گانه اقدام گردد.

" محمد علی کریمخانی" مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای تهران به سناریوهای تامین آب صنایع مستقر در مناطق فوق پرداخت و گفت: سه سناریو شامل تامین آب صنایع کم آب طلب از شبکه شرب روستایی تا سقف ۱۰ متر مکعب، دومی تخصیص از منابع آب زیرزمینی در محدوده سیاه سنگ از محل تعادل بخشی و سوم تامین آب از محل سد لتیان با کاهش تخصیص کارخانه سیمان شمال قابل اجراست که ضروریست در جلسه آتی کمیته تخصیص بررسی و نهایی گردد.

" راما حبیبی" مدیر امور منابع آب تهران به وضعیت مصرف آب صنایع مستقر در نواحی فوق اشاره کرد  و گفت: در حال حاضر تامین آب از طریق آب تانکری از شرکت سیمان شمال، چاه های غیر مجاز و انشعاب از شرکت آب و فاضلاب ر انجام می گیرد که پیشنهاد می شود جلسه ای با حضور معاون فرماندار و رئیس ستاد پردیس تشکیل و اطلاعات صنایع فوق تدقیق گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات