کاهش و شوری آب در انتظار دشت های فراشبند

نخستین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان فراشبند در سال جاری در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس؛  بررسی برنامه عملیاتی سال 99 در خصوص پر  ومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت غیرمجاز و همچنین ارائه راهکار جهت جلوگیری از انتقال آبهای غیرمجاز و کشت غیرمجاز ، موارد مهم برگزاری جلسه فوق بود.

علی رضایی رئیس اداره امور آب فراشبند به عنوان دبیر شورا نخستین سخنران جلسه بود.

گزارشی از وضعیت موجود منابع آب این شهرستان ارائه داد و اظهار نمود: متاسفانه ما با مساله پایین آمدن سطح آب دشتهای فراشبند و افزایش میزان شوری آب در این مناطق هستیم و بنابراین می بایست در میزان مصارف آب در این مناطق بازنگری کنیم.

رئیس اداره امور آب فراشبند گفت: حفظ منابع آبی فراشبند در شرایط امروز بیش از گذشته لازم است و در صورت فراموشی آن باید منتظر فاجعه آبی در شهرستان بود.

رضایی خواستار حفظ تعادل در مصرف و میزان آب موجود در چاههای شهرستان و نیز ارائه الگوهای کشت جایگزین در بخش کشاورزی فراشبند شد.

فراشبند دارای 1446 حلقه چاه مجاز و 1383 حلقه چاه غیرمجاز می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات