راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی در اداره تدارکات نیروگاه رامین اهواز

راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی در اداره تدارکات نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات