صندوق حمایت از مستاجران راه اندازی می‌شود/ ایجاد ضوابط برای نرخ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن

صندوق حمایت از مستاجران راه اندازی می‌شود/ ایجاد ضوابط برای نرخ رشد قیمت‌ها در بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سیاست این است که برای نرخ رشد و اجاره بها یک ضوابطی تعیین کرده و صندوقی برای حمایت از مستاجران فعال خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید برای فاقدین مسکن برنامه‌ای وجود داشته باشد تا از آن طریق این مشکل مردم حل شود، ادامه داد: نرخ در شرایط عمومی بازار تعیین می‌شود و دولت دخالتی در نرخ گذاری در معاملات نمی‌تواند داشته باشد اما قرار شد اندیشه نویی را در این بازار پیاده کنیم. وی تاکید کرد: سیاست این است که برای نرخ رشد و اجاره بها یک ضوابطی تعیین کرده و صندوقی برای حمایت از مستاجران فعال خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات