بازار مسکن باید منتظر تلاطم جدیدی باشد؟

اطلاعات بدست آمده از یک سامانه فروش ملک نشان می‌دهد در روزهای اخیر میانگین نرخ پیشنهادی مسکن در منطقه یک متری ۴۹ میلیون تومان، منطقه دو ۴۰ میلیون تومان، منطقه سه ۴۱ میلیون تومان​، منطقه چهار ۱۹ میلیون تومان​ و منطقه پنج ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع شده است. این در حالی است که نرخ قطعی بر اساس معاملات طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در منطقه یک ۳۳ میلیون تومان، منطقه دو ۲۶ میلیون تومان، منطقه سه ۳۰ میلیون تومان، منطقه چهار ۱۸ میلیون تومان و منطقه پنج ۲۱ میلیون تومان بوده است. همانطور که این آمار توضیح می‌دهد در یک ماه گذشته نرخ‌های پیشنهادی در مناطق شمالی پایتخت، رشد سرسام‌آوری داشته که با توجه به افت خریدهای مصرفی، نشان دهنده هجوم سرمایه‌گذاران به مناطق شمالی پایتخت است؛ در حالی که در دو منطقه مصرفی ۵ و ۴ قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است. در این شرایط، متقاضیان مصرفی با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات