اصلاح ساختار سازمانی برای همپوشانی با وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی/ در دستور کار قرار گرفتن نظام جبران خدمات، چابک‌سازی و کاهش دیوان‌سالاری / حوزه مسکن اولویت اصلی در نظام جبران / تبیین عملی شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها

اصلاح ساختار سازمانی برای همپوشانی با وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی/ در دستور کار قرار گرفتن نظام جبران خدمات، چابک‌سازی و کاهش دیوان‌سالاری / حوزه مسکن اولویت اصلی در نظام جبران / تبیین عملی شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها

معاونت توسعه مدیرتی و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: در این خصوص اولین مورد براساس این شعار، اصلاح ساختار سازمانی است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین زمینه در درجه اول شورای راهبری توسعه مدریت وزارتخانه راه‌اندازی شد. ترکی در ادامه جلسه خود با مدیران توسعه و مدیریت منابع استان‌ها با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن نظام جبران خدمات، چابک‌سازی و کاهش دیوان سالاری در رویکرد جدید این معاونت تصریح کرد: در دستور کار قرار گرفتن این نظام به منظور بهره‌مندی بیشتر و استفاده حداکثری از خدماتی است که مردم در نظر دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: حذف کلیه امور غیرضرور و بهبود روش‌ها از دیگر مواردی است که در شعار مطرح شده به دنبال آن هستیم. به این شکل می‌توان برای حل و فصل مسائل به جمع‌بندی رسید و این موردی است که در بحث حذف امور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات