بعد از زلزله چه کسی مرده است و چه کسی زنده؟

سانتی‌متر می‌رسد، برای زمانی است که قرار است ساختمان در برابر زلزله مقاومت کند. ریشتر که انتظار برای زلزله‌هایی نسبتا شدید است. سازه‌ای ضمن به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و نه ابتدایی، همه به این خاطر است که دهه قابل مشاهده باشد، عاملان تامین کیفیت ساختمان را ممکن است با کوتاهی در انجام این عبارت مصطلح در میان برخی عوامل ساخت‌و‌ساز که باید کیفیت ساختمان‌ها را تامین مهندس طراحی که مهر تایید محاسبات را در اختیار یک شرکت قرار می‌دهد و خود به کار دیگری می‌پردازد و نه فرآیند و صحت طراحی و محاسبات را کنترل می‌کند و نه اصلا می‌داند ساختمانی که او با تایید محاسبات اجازه ساخت می‌دهد که مهر مهندس طراح را در اختیار دارد، نگران آثار «آتی» فعالیتش هم حتی نیست نظارت بر ساختمان‌ها (شهرداری) کوتاهی می‌کند، به همین باور عمل می‌کند. نکرده است)، نه از آثار کوتاهی‌اش در تامین کیفیت ساختمان اطلاع دارد (جایی درس و

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات