نامه اداره کل راه و شهرسازی البرز در خصوص تمدید مهلت اعتبار پروانه صلاحیت اجرا

نامه اداره کل راه و شهرسازی البرز در خصوص تمدید مهلت اعتبار پروانه صلاحیت اجرا

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات