بازدید طاهر رستمی ، فرماندار اسفراین و مجید علی اکبریان ، رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین و تنی چند...

بازدید طاهر رستمی ، فرماندار اسفراین و مجید علی اکبریان ، رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین و تنی چند...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات