رفع آلايندگي يك واحد صنعتي در شهرستان كاشان

رفع آلايندگي يك واحد صنعتي در شهرستان كاشان

يك واحد صنعتي در كاشان طي پايش هاي كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست اين شهرستان آلودگي خود را رفع كرد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان، بدنبال پايش هاي اخير كارشناسان اين اداره و رصد انتشار آلودگي يك واحد صنعتي مراتب صورت جلسه و ضرورت فوري رفع آلودگي به مسئول واحد ابلاغ شد.

در اين راستا بهره بردار نسبت به اجراي اقدام هاي اصلاحي عمل كرده و نواقص زيست محيطي خود را از طريق نصب سيستم هاي كنترلي بر روي خروجي هاي هوا، اعمال مديريت صحيح بر فاضلاب انساني، اجراي طرح فضاي سبز، بهينه سازي مديريت پسماندها برطرف نمودند.

شايان ذكر است بر اساس بند يك ماده 1 قانون هواي پاك ، آلودگي هوا، عبارت است از انتشار يك يا چند آلاينده  اعم از آلاينده هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز،  بو و صدا در هواي آزاد، به صورت طبيعي يا انسان ساخت، به مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را به  گونه اي تغيير دهد كه براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم شناختي(اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيان آور بوده و يا سبب از بين رفتن يا كاهش سطح رفاه عمومي شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات