تصویر برداری از اردک مرمری در خوزستان

تصویر برداری از اردک مرمری در خوزستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، ازپرنده اردک مرمری به همراه ۱۶ فرد جوجه که یکی از گونه های مهم و حمایت شده ایران است در تالاب هورالعظیم می باشد، تصویر برداری شد.
علی فتحی نیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان در این خصوص گفت : تصاویر تعداد ۱۶ فرد جوجه اردک مرمری و مادر در خرداد ۱۳۹۹ در تالاب هورالعظیم توسط محیط بان علی سجاد جلالی به ثبت رسید.
اردک مرمری (خودکا مرمری) با نام علمیangustirostris Marmaronetta پرنده ای از تیره اردکیان است که تنها گونه اردک روی آب چر می باشد نر و ماده آن هم شکل هستند. ۴۱ سانتیمتر طول دارد و اندکی از خوتکا بزرگتر باگردنی درازتر و سر بزرگتر ، پر و بالش قهوه ای تیره و روشن ، با طرح مرمری و لکه بیضوی شکل تیره رنگی ، در اطرف چشمانش مشاهده می شود این پرنده از دور به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری به نظر می رسد زیستگاه این پرنده بیشتر در مجاورت آبهای شیرین است و مناطق با پوشش گیاهی متراکم  را به فضاهای باز ترجیح می دهد  این گونه اردک در فهرست گونه های در حال انقراض بوده و در شمار گونه های حمایت شده در ایران محسوب میگردد.
مشاهده جوجه آوری این پرنده در حوزه تالاب های استان خوزستان نوید و امیدواری تجدید نسل و بقای این پرنده زیبا و ارشمند را میدهد که امیدواریم با حمایت و همراهی مردم این زینت تالاب هم حفاظت شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات