کف سازی و مرمت بازار تاریخی ارومیه درحال اجرا است

کف سازی و مرمت بازار تاریخی ارومیه درحال اجرا است

رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه گفت:  کف سازی و مرمت بازار تاریخی ارومیه در قالب طرح بازآفرینی فضاهای شهری در حال انجام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، علی معصومی بیان کرد: با  توجه به بازآفرینی هسته تاریخی شهر و در راستای مصوبات ستاد بازآفرینی شهری پایدار، این سازمان در تعامل و همکاری تنگاتنگ با اداره کل میراث فرهنگ استان همچون سال گذشته که منجر به مرمت راسته پنیر فروشان بازار تاریخی شد امسال نیز اقدام به کف سازی و مرمت راسته کفش فروشان و بزازان کرده  است .

وی اظهار کرد: مرمت و باز آفرینی هسته تاریخی شهر ارومیه با بهره گیری از تجارب متخصاصان حوزه باز آفرینی سازمان با هدف احیاء آثار تاریخی و همچنین حفظ و نگه داری میراث ارزشمند شهرسازی و معماری گذشتگان برای  نسل جدید و آیندگان علاوه بر باز سازی کف و معابر راسته های  کفش فروشان و بزازان با پاکسازی چاه های جذبی موجود تا حدود زیادی مشکل نشت رطوبت از کف به جدارها و گنبدها را برطرف نموده است تا در ادامه این عملیات بازسازی ها با تمهیدات فنی و اصولی جداره ها و گنبدها مرمت شود .

رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه گفت:  این سازمان در سال های اخیر عملیات سنگفرش و جداره سازی بازار را در بیشتر محورهای اصلی و فرعی آغاز کرده و هم اکنون شاهد پیشرفت مناسب پروژه ها ی ساماندهی  بازار هستیم.

وی ضمن قدردانی از همراهی اصناف بازارعنوان کرد: مرمت و باز آفرینی سایر معابر و راسته های بازار تاریخی در دستور کار این سازمان قرار دارد و با همکاری کسبه و مغازه داران این روند تسریع خواهد یافت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات