اهدای مشروط سند مالکیت به ساکنان سکونتگاه‌ غیررسمی/ جریان بازآفرینی سرعت می‌گیرد

اهدای مشروط سند مالکیت به ساکنان سکونتگاه‌ غیررسمی/ جریان بازآفرینی سرعت می‌گیرد

ارائه برنامه‌ها و پروژه‌های تمامی دستگاه‌ها از طریق ستادهای استانی به ستاد ملی بازآفرینی شهری، تدوین پیشنهادات سازمان شهرداری‌ها با پیشنهاد کارگروه اقدام برای روستاهای در حریم در سه دسته اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت، تهیه برنامه اجرایی محلات بحرانی توسط ستاد ملی بازآفرینی، بازنگری و تهیه مدل‌های جدید تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت‌ها با همکاری بانک مسکن و مشارکت سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازآفرینی شهری ایران، بررسی و تدقیق شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری، تامین زمین مورد نیاز سازمان نوسازی برای تامین سرانه‌های خدماتی، جلوگیری از تشتت اقدامات دستگاه‌های مختلف در محلات هدف با تشکیل کمیته‌هایی در سطح محلات از جمله مصوبات سه جلسه گذشته ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بود که آئینی از آنها به عنوان مصوباتی یاد کرد که صددرصد تحقق‌یافته‌اند. مهدی عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه اهدای مشروط سند رسمی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات