برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان

به گزارش روابط عمومی سازمان،نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان و نظام مهندسی ساختمان استان-مهندسین ناظر معمار و مجریان ذیصلاح و سازندگان شهرستان قائنات برگزار شد.

در این جلسه مواردی ازجمله:

-تشریح وظایف مهـندسین ناظر و مجری در پروژه های دارای مجری ذیصلاح
-ایجاد و حفظ روحیه تعامل هرچه بیشتر بین مهندسین ناظر و مجری
-تشریح بیمه نامه های ساختمان های دارای مجری ذیصلاح
-تاکید بر استفاده از مصالح فنی و استاندارد در جهت بهبود سطح کیفی ساخت و ساز
-تاکید بر استفاده از مصالح بومی سطح شهرستان ‌و استان

-رعایت بیش از ‌پیش موارد و آیتم های ایمـنی در ساختمان های بلندمرتبه

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات