آسفالت ریزی اساسی ورودی کوی ولی امر

آسفالت ریزی اساسی ورودی کوی ولی امر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات