شهردار خرمشهر جهت رسیدگی ویژه به وضعیت آرامستان تشکیل جلسه داد

شهردار خرمشهر جهت رسیدگی ویژه به وضعیت آرامستان تشکیل جلسه داد

شهردار خرمشهر جهت رسیدگی ویژه به وضعیت آرامستان تشکیل جلسه داد

داود دارابی شهردار خرمشهر در شامگاه شنبه ......

يکشنبه ١ تير ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات