سومین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد، دوشنبه 2 تیر ماه 99

سومین جلسه بررسی ضوابط طرح تفصیلی بجنورد، دوشنبه 2 تیر ماه 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات