جدول مقايسه شاخص كيفيت هوا از اول فروردين تا اول تيرماه طي سال هاي 97 تا 99

جدول مقايسه شاخص كيفيت هوا از اول فروردين تا اول تيرماه طي سال هاي 97 تا 99

جدول مقايسه شاخص كيفيت هوا از اول فروردين تا اول تيرماه طي سال هاي 97 تا 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات