اتصال سامانه سجا ۱۳۷ به سامانه پایش تخلفات ساختمانی شهرداری / رسیدگی ...

اتصال سامانه سجا ۱۳۷ به سامانه پایش تخلفات ساختمانی شهرداری / رسیدگی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات