بازسازی ۱۹۲ دستگاه اتوبوس فرسوده

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

    نظرات