بازپیرایی چراغ های فرماندهی در سطح شهر

بازپیرایی چراغ های فرماندهی در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات