انسداد چاه غیرمجاز در آباده

چاه غیرمجاز در شهرستان آباده پر و مسلوب المنفعه شد.

رئیس اداره امور آب آباده در گفتگو با روابط عمومی آب منطقه ای فارس اظهار نمود: گروههای گشت و بازرسی این اداره با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی یک حلقه چاه غیرمجاز فعال کردند.

احمدرضا محمودی گفت: فعالیت گروههای گشت و بازرسی اداره امور آب آباده به صورت مستمر و مداوم انجام می گیرد و سعی ما حفظ منابع آبی شهرستان می باشد.

محمودی افزود: حفر و فعالیت چاه غیرمجاز ،جرم تلقی می شود و فرد خاطی را با برخورد قضایی روبرو می کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات