فردا با حضور وزير نيرو انجام مي شود؛ راه اندازي مركز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  مهندس محمدحسن متولي زاده  با بيان اين كه مركز يكي از اركان اصلي هوشمندسازي برق است، خاطرنشان كرد: نقشه راه هوشمند سازي شركت توانير مشتمل بر 3 بازيگر اصلي شامل مشترك هوشمند، شركت برق هوشمند و حاكميت هوشمند است.

متولي زاده گفت: نخستين كاربرد مركز پايش صنعت برق  ابزاري براي حاكميت هوشمند در صنعت برق است كه وزارت نيرو و شركت توانير در جايگاه حاكميتي، نقش قانونگذار ونظارت بر اجرا را ايفا مي كند.
وي افزود: حدود 35  شاخص براي شركتهاي توزيع در حوزه هاي خدمات مشتركان، قابليت اطمينان شبكه، كيفيت برق، كاهش تلفات، مديريت مصرف و شاخصهاي مديريتي تعريف و احصا شد و شاخصهاي مرتبط با شركتهاي برق منطقه اي نيز از سوي معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي تعريف شده است.
مديرعامل توانير با اشاره به اهميت دسترسي به آخرين وضعيت شبكه هاي توزيع و انتقال برق براي شركت توانير و كشيك امور برق، پايش برخط پارامترهاي اصلي شبكه را دومين كاربرد اصلي اين مركز ذكر كرد كه اطلاعات مورد نياز را با جزييات كمتر از آنچه ديسپاچينگ ها در اختيار دارند فراهم مي سازد و از اين منظر بستر مناسبي براي استفاده ستاد مديريت بحران در زمان وقوع حوادث فراهم خواهد شد.
متولي زاده سومين كاربرد مركز پايش را اطلاع رساني به مردم و معرفي قابليت هاي سيستم برق كشور براي مجموعه هاي خارج از وزارت نيرو و مهمانان داخلي و خارجي عنوان كرد و با اشاره به قابليت پايش بار شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع كه از سال گذشته تا سطح امورها و  فيدرهاي 20  كيلوولت ايجاد شد، جهارمين وظيفه اين مركز را پايش مصرف برق مشتركان ذكر كرد كه براي مشتركان بالاي 30 كيلووات كه حدود 50 درصد بار شبكه را در اختيار دارند، انجام مي شود.
وي با اشاره به نصب 500  هزار كنتور هوشمند براي مشتركان بزرگ، تعداد مشتركان ديماندي بالاي 30 كيلووات را حدود 400 هزار و مشتركان چاه هاي كشاورزي را 110 هزار مشترك ذكر كرد كه به همراه مشتركان دولتي و در قالب تفاهم نامه با برنامه هاي مديريت بار همكاري مي كنند و و مركز پايش مصرف، وظيفه تحليل و پايش بار مصرفي آنها را به خصوص در ايام پيك شبكه برعهده دارد و پايش مصرف برق، كاربرد اصلي مركز پايش صنعت برق در فصل پيك شبكه محسوب مي شود.

متولي زاده با اشاره به اينكه كارهاي اجرايي مربوط به تجهيز و راه اندازي مركز پايش توانير در كمتر از يك ماه انجام شده است، گفت: درحال حاضر در اين مركز دسترسي برخط به 39  سيستم خدمات مشتركان، مراكز اتفاقات برق، مراكز داده كنتورهاي هوشمند در شركت هاي توزيع و سامانه كنتورهاي بازار برق در شركت مديريت شبكه برق ايران برقرار شده و امكان پايش و ارزيابي روزانه عملكرد شركت هاي زيرمجموعه نيز فراهم شده است

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات