جهانگیری بر تخصیص ارز و ترخیص سریعتر کالا از بنادر تاکید کرد

جهانگیری بر تخصیص ارز و ترخیص سریعتر کالا از بنادر تاکید کرد

دولت تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری بر تخصیص ارز و فراهم کردن شرایط ترخیص سریعتر کالاهای ضروری تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات