بازارهای موازی در مسکن التهاب‌سازی می‌کنند/ سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۶۸ هزار میلیارد تومان بود/ افتتاح اولین سری مسکن ملی در چند روز آینده

بازارهای موازی در مسکن التهاب‌سازی می‌کنند/ سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۶۸ هزار میلیارد تومان بود/ افتتاح اولین سری مسکن ملی در چند روز آینده

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وضعیت حال حاضر بازار مسکن خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متاثر از وضعیت اقتصاد کلان هستیم و سال‌هاست که کشور این وضعیت را تجربه کرده است که مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است. اسلامی ادامه داد: وضعیت حال حاضر بازار مسکن خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است و ما هم به عنوان یک تابع متاثر از وضعیت اقتصاد کلان هستیم و سال‌هاست که کشور این وضعیت را تجربه کرده است که مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تسهیلاتی را فراهم کردیم تا تمام پروژ‌ه‌های نیمه تمام مسکونی به حرکت دربیاید، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که به پروژه‌های نیمه تمام تسهیلات ارائه دهیم تا هر چه سریعتر پروه‌های راکد را به تولید برسانیم و ساخت و ساز را از رکود ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات