انتصاب رئیس کمیته سرمایه انسانی برق منطقه‌ای یزد

انتصاب رئیس کمیته سرمایه انسانی برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی ابوالفضل شرافت را به عنوان عضو و رئیس کمیته سرمایه انسانی منصوب کرد.

گفتنی است، استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران، بررسی ارتقای بخش شغلی، تعیین سیاست های کلی و راهبردی آموزش در شرکت، بررسی و تایید تقویم و بودجه آموزش سالانه شرکت، تصمیم گیری برای جذب نیرو های مورد نیاز و تعیین سیاست و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش و تربیت مدیران آینده بخشی از وظایف کمیته سرمایه انسانی در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت، طی حکمی ابوالفضل شرافت را به عنوان عضو و رئیس کمیته سرمایه انسانی منصوب کرد.

گفتنی است، استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران، بررسی ارتقای بخش شغلی، تعیین سیاست های کلی و راهبردی آموزش در شرکت، بررسی و تایید تقویم و بودجه آموزش سالانه شرکت، تصمیم گیری برای جذب نیرو های مورد نیاز و تعیین سیاست و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش و تربیت مدیران آینده بخشی از وظایف کمیته سرمایه انسانی در شرکت برق منطقه‌ای یزد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات