نیازمند تدوین تفاهم چندجانبه برای رسیدگی به وضعیت این افراد هستیم

نیازمند تدوین تفاهم چندجانبه برای رسیدگی به وضعیت این افراد هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات