«کوه پارک» یک تنفس گاه جدید برای شهر مشهد است / اقدامات زیست محیطی ...

«کوه پارک» یک تنفس گاه جدید برای شهر مشهد است / اقدامات زیست محیطی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات