رییس کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد

محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس یازدهم انتخاب شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات