چرا باید رییس «کمیسیون تخصصی عمران» یک پزشک باشد؟

حرف و حدیث پیرامون مهندسی کردن انتخابات کمیسیون های مهم مجلس یازدهم کماکان ادامه دارد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات