روزگار خوش نشینی رو به پایان است

فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می‌شود علیرغم اینکه همواره برنامه‌ها بر برابری اجتماعی و تلاش برای کاهش میزان فقر در جامعه چیده شده است. وی یادآور شد: عواقب این امر ناخوشایند، افزایش مسایل اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که به فقر بیشتر آحاد جامعه دامن می‌زند زیرا کسی که اجاره نشین است از توده نیمه پایین جامعه است که وسع کمی دارد و خود را به آب و آتش می‌زند تا سرپناهی داشته باشد. این استاد دانشگاه نسبت به افزایش فاصله طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی به مسئولان هشدار داد و یادآور شد: چطور یک کالا قیمت و بها دارد اما مسکن در این سال‌ها نتوانسته به خود قیمت و روند رو به رشد مشخص ببیند؟ مگر اینکه دست‌های پشت این ماجرا باشد که فقط به منافع خود می‌اندیشد و مانع از تصمیم گیری و تصمیم سازی مسولان برای رفع این معضل می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات