واحد يك بخاري نيروگاه نکا با ظرفيت440 مگاوات به شبكه سراسري برق پيوست

واحد يك بخاري نيروگاه نکا با ظرفيت440 مگاوات به شبكه سراسري برق پيوست

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات