واحد يك بخاري نيروگاه نکا با ظرفيت440 مگاوات به شبكه سراسري برق پيوست

واحد يك بخاري نيروگاه نکا با ظرفيت440 مگاوات به شبكه سراسري برق پيوست

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات