ثبت اختراع دستگاه هشدار دهنده سرقت سیم یا کاهش ناگهانی بار خطوط برقدار توسط همکار شرکت برق منطقه‌ای غرب

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای غرب

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب

  شرکت برق منطقه ای غرب یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات