سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با همکاری گروه عمران دانشگاه بیرجند موفق به ثبت اختراع دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان،در راستای تفاهم نامه مشترک فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشگاه بیرجند،دستگاه تصفیه فاضلاب خاکستری در مقیاس خانگی ،پس از انجام آزمایش های متعدد در آزمایشگاه محیط زیست مورد تایید قرار گرفت و ثبت اختراع شد.

این دستگاه بر اساس استانداردهای سازمان آب و فاضلاب و سازمان محیط زیست ایران ساخته شده و می تواند فاضلاب تصفیه شده را به مدت ۷روز بدون کاهش کیفیت میکروبی آن ذخیره سازی نماید.

انعطاف پذیری،تحمل بارآلودگی های متفاوت،و مطابقت با معماری محل نصب از مزیت های این دستگاه است.

این دستگاه قادر است ۲۵۰تا ۵۰۰۰ لیتر فاضلاب را در روز تصفیه کند و فاضلاب را در مدت زمان کمتری نسبت به نمونه های قبلی با فرآیند مشابه تصفیه نماید.قیمت تمام شده نمونه صنعتی آن نسبت به نمونه مشابه خاجی کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود.فاضلاب خاکستری ۶۰تا ۷۰ درصد فاضلاب خانگی را شامل می شود و در صورت بازگردانی آن به محل های مصرف دارای استانداردهای مجاز می تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب خانگی صرفه جویی کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات