تنها 24 درصد تالاب گاوخوني مرطوب شده است

تنها 24 درصد تالاب گاوخوني مرطوب شده است

معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان اصفهان گفت: با در نظر گرفتن حجم آب وارده به تالاب بين المللي گاوخوني در نيمه دوم سال 98 و رهاسازي آب در خرداد ماه 99 و با استناد پايش هاي ميداني و تحليل تصاوير ماهواره اي، برآورد مي شود معادل 24 درصد سطح تالاب بين المللي گاوخوني مرطوب شده باشد، اما بدين معنا نيست كه اين حجم تالاب، آبگيري شده باشد.

به گزارش«پارما» حسين اكبري در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص آخرين وضعيت تالاب گاوخوني، اظهار كرد: از ابتداي فروردين سال 99 تا 16 خرداد ماه متاسفانه رهاسازي آب براي تالاب گاوخوني را نداشتيم و براساس داده هاي ايستگاه هيدومتري شاخ كنار به طور ميانگين در فروردين ماه حدود 2 مترمكعب برثانيه پساب تصفيه خانه و زهاب  هاي كشاورزي از بند شاخ كنار وارد تالاب بين المللي گاوخوني شد.

وي با بيان اينكه حداقل و حداكثر دبي آب ورودي به گاوخوني در فروردين ماه در ايستگاه شاخ كنار بين 600 ليتر در ثانيه تا 5 مترمكعب متغير بود، گفت: در مجموع طي فروردين امسال 5.2 ميليون مترمكعب پساب و زهاب هاي كشاورزي روانه گاوخوني شد.

معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط‌ زيست استان اصفهان با اشاره به اينكه در ارديبهشت ماه نيز به صورت ميانگين حدود 2.2 مترمكعب برثانيه و در مجموع حدود 6.1 ميليون مترمكعب پساب وارد گاوخوني شد، افزود: از اول تا 15 خرداد ماه نيز به طور ميانگين حدود 2 مترمكعب پساب وارد تالاب شد، اما با پيگيري هاي زياد اداره كل حفاظت محيط زيست، سمن هاي محيط زيستي، حمايت هاي مسئولان و همكاري هاي مردم و كشاورزان سختكوش در بامداد 16 خرداد ماه، آب از سد رودشتين به سمت تالاب گاوخوني رهاسازي شد.

وي با اشاره به فاصله 85 كيلومتري سد رودشتين تا تالاب بين المللي گاوخوني، گفت: از ساعات اوليه 15 خرداد ماه دبي آب رهاسازي شده از سد رودشتين حدود 15 مترمكعب در ثانيه بود كه به تدريج اين ميزان آب كم شد و حدود چهار روز تا رسيدن آب به گاوخوني طول كشيد و در نهايت دبي آب ورودي به تالاب گاوخوني از 2.2 متر مكعب بر ثانيه در تاريخ 15 خردادماه به 5.2 مترمكعب بر ثانيه در تاريخ 27 خرداد ماه رسيده است.

اكبري با تاكيد بر اينكه در حال پيگيري و تلاش براي استمرار جريان حقابه رودخانه زاينده رود و تالاب گاوخوني هستيم، تصريح كرد: در حال حاضر حداقل آب در زاينده رود در شهر اصفهان جاري است، اما با توجه بر محدويت هاي منابع آبي سد زاينده رود، هماهنگي ها در جريان است و در تلاشيم حقابه گاوخوني حتي المقدور قطع نشود و اميد داريم به صورت حداقلي شاهد جريان مستمر آب تا تالاب باشيم.

وي تاكيد كرد: در راستاي حفظ اثرات و نتايج ارزشمند رهاسازي آب كه پس از ساليان طولاني خشكي، در نيمه دوم سال 1398 محقق شد و با توجه به اينكه اكنون در فصول گرم و خشك و طولاني سال هستيم و تبخير آب در تالاب گاوخوني بسيار افزايش مي يابد، اميدواريم در ادامه رهاسازي آب در نيمه خردادماه، حجم قابل توجهي آب جهت احيا و مرطوب نگه داشتن سطوح تالاب به اين زيست بوم ارزشمند و در عين حال بسيار شكننده و حساس برسد.

معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان اصفهان درباره ميزان حجم آب رهاسازي شده به سمت گاوخوني، توضيح داد: در نيمه دوم سال 1398 معادل 41 ميليون مترمكعب آب وارد تالاب گاوخوني شد، همچنين در فروردين و ارديبهشت امسال در مجموع حدود 11.3 ميليون مترمكعب پساب و زهاب وارد تالاب شد.


وي با بيان اينكه از 15 خرداد ماه آب به سمت گاوخوني رهاسازي شده است و انتظار مي رود آب بيشتري روانه تالاب شود، افزود: با در نظر گرفتن حجم هاي آب وارده به تالاب در نيمه دوم 98 و رهاسازي آب در خرداد ماه 99 و نيز به استناد پايش هاي ميداني و تحليل تصاوير ماهواره اي برآورد مي شود معادل 24 درصد سطح تالاب بين المللي گاوخوني مرطوب شده باشد، اما اين به اين معنا نيست كه اين حجم تالاب، آبگيري شده باشد.


اكبري با اشاره به سطح 47 هزار هكتاري تالاب بين المللي گاوخوني، اظهار كرد: برآورد مي شود تاكنون حدود 1500 هكتار از تالاب بين المللي گاوخوني آبگيري شده است.


وي با بيان اينكه وقتي زاينده رود در اصفهان جاري نباشد طبيعتا پشتوانه اي براي ادامه رسيدن آب به تالاب وجود نخواهد داشت، گفت: قطع و وصل جريان زاينده رود مشكل عمده اين رودخانه و تهديدي عمده براي احياي تالاب گاوخوني است و با توجه به اينكه فصل گرما را در پيش داريم قطع آب مشكلات را تشديد خواهد كرد.


معاون نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان اصفهان با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته از سوي دستگاه هاي مربوطه، مردم و صنف كشاورزان، تاكيد كرد: حيات زاينده رود و نجات تالاب گاوخوني و پيشگيري از مخاطراتي مانند خيزش گرد و غبار سمي امروز به شدت نيازمند تامين حقابه اي زيست محيطي و استمرار جريان آب حتي به صورت حداقلي است.


وي با بيان اينكه در حال حاضر 5.2 مترمكعب بر ثانيه آب وارد تالاب گاوخوني مي شود، تصريح كرد: آنچه مسلم است منابع آبي استان محدود است و مشاركت همگاني در رعايت صرفه جويي حداكثري و  استفاده بهينه از منابع در تمامي كاربري ها، مديريت يكپارچه منابع آبي، توزيع عادلانه آب و جبران كسري منابع بسيار ضروري و حياتي است تا بتوان سازگاري موثري با كم آبي داشت و با تضمين پايداري منابع در جهت نجات تالاب بين المللي گاوخوني به عنوان ضرورتي ملي گام برداشت و حقابه هاي زيست محيطي را به عنوان اولويت دوم بعد از شرب تامين كرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات