مصوبات جلسه ۲۵۶ – ۹۹/۰۳/۲۱ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۲۲ نامه از طرف شهروندان محترم و نهادهای مختلف قرائت و بررسی و برای اقدام مقتضی به شهرداری ارسال شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات