تاکید بر تعامل و همکاری شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی بر مدیریت...

در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، بر تعامل و همکاری در خصوص مدیریت هرچه بهتر آب و خاک تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اظهار داشت: همکاری و تعامل با کشاورزان،موجب افزایش بهره وری در مصرف آب و همچنین راندمان تولید خواهد شد. "احمد قندهاری" گفت: اصلاح شبکه‌های آبیاری، اجرای سامانه های آبیاری نوین و تسطیح اراضی و احداث جاده بین مزارع و احداث کانال‌های آبیاری اقدامات اساسی است که می تواند نقش موثری در استفاده بهینه از منابع آب موجود را داشته باشد. وی گفت: در سال های اخیر  اقدامات مدیریتی شرکت آب منطقه ای در خصوص مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی بویژه نصب کنتورهای هوشمند بر چاه ها، کسری مخزن استان را کاهش داده و تلاش میشود که مدیریت مصرف به گونه ای باشد که معیشت کشاورزان با چالش مواجه نشود.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات