«آیین‌نامه طراحی معابر شهری» تصویب شد

«آیین‌نامه طراحی معابر شهری» تصویب شد

در ادامه، با همکاری و تعامل مناسب مجموعه وزارت کشور، به منظور اخذ نظر کلیه ذی نفعان و بهره برداران نظیر شرکت‌های مشاور حوزه ترافیک و حمل‌و‌نقل، شهرداری‌های کشور و متخصصان و مهندسین این حوزه، ۱۴ جلسه فنی نیز برای پایش و بررسی آیین‌نامه مذکور در دفتر حمل‌و‌نقل آن وزارتخانه برگزار شد و سپس در شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت پس از تشکیل ۷ جلسه کارشناسی در کمیته فنی طرح‌های فرادست با حضور همه دستگاه‌های عضو و کمیته‌های منتخب آن، طرح در صحن شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و با اجماع نظرات مثبت دستگاه‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات