آیا دخالت دولت در بازار مسکن غلط است؟

سیاست‌های غلط آن روزهای دولت در بازار مسکن که مشخص نبود دلیل این همه پافشاری بر آن چه بود این روزها خانه‌دار شدن را برای خانه اولی‌ها و حتی اقشار متوسط جامعه سخت‌تر کرده است. سایت وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ در بخش شاخص‌های اقتصادی مسکن، شاخص دسترسی به مسکن را در خصوص سال ۱۳۹۵ و بر اساس داده‌های آماری مرکز آمار ایران به روزرسانی و منتشر کرد. بر اساس شاخص‌ها، از تقسیم قیمت مسکن بر درآمد خانوار شاخص دسترسی به مسکن به دست می‌آید که به طور متوسط ۶ سال بوده است. کارشناسان اقتصاد مسکن، درباره فرمول تهیه شاخص دسترسی به مسکن (شاخص توان پذیری) معتقد هستند: برای محاسبه این شاخص، میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی را که بانک مرکزی برای شهر تهران و مرکز آمار ایران برای کل کشور اعلام می‌کنند، در ۷۵ متر به عنوان متراژ میانگین مسکن در تهران و ۱۰۰ متر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات