فاز دوم الکترونیکی شدن مکاتبات سازمان با هدف ارتباط بین اعضا راه اندازی شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، از الکترونیکی شدن مکاتبات بین اعضا سازمان در راستای الکترونیکی شدن خدمات، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، عباسی رییس سازمان در تشریح این خبر گفت:برابر تصمیمات سازمانی مبنی بر حذف مکاتبات کاغذی و سرعت عمل در انجام مکاتبات و جایگزینی آن با خدمات ااکترونیکی،با تلاشها و پیگیری های صورت گرفته،بستر مکاتبات بین اعضا در فاز دوم فراهم گردیده است.
عباسی افزود:با قابلیتی که این بستر دارد کلیه مکاتبات مابین اعضا محترم سازمان بصورت الکترونیکی و دو طرفه می باشد.و برقراری این ارتباط باعث تسریع در امور خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر این طرح، پرهیز ازمراجعات غیرضروری، صرفه جویی در استفاده از کاغذ و همچنین سهولت در امور ارتباطات را می توان نام برد.
عباسی در پایان افزود:پیش از این سامانه مکاتبات با هدف ارتباط اعضا با سازمان نیز راه اندازی شده و سعی بر این است کلیه خدمات بصورت الکترونیکی ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات